Kontakt
KONTAKT, LOKALIZACJA

Zapraszam na konsultacje psychologiczne i psychoterapię od poniedziałku do piątku w godz.15.00-20.00

Terminy spotkań proszę ustalać telefonicznie 501314029 (najlepiej w godz.08.00-15.00) lub e-mail: beata_m@toya.net.pl

Gabinet Psychologiczny znajduje się na ul. Radwańskiej 37(róg ul. Radwańskiej a Al. Politechniki).

Dojazd: tramwaj 15,46 ; autobus 55, 55a,77,N4,N7

INFORMACJA O MNIE

Z wykształcenia jestem psychologiem i terapeutą.

Aktualnie prowadzę gabinet psychologiczny i współpracuję z portalami interkalsa.pl i psycholodzy.pl jako konsultant psychologiczny.

Ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii oraz podstaw hipnozy na Katedrze Psychoterapii, w Collegium Medicum, przy Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, pod kierownictwem Jerzego W.Aleksandrowicza.

Pracowałam w Ośrodku dla osób po kryzysach życiowych. Prowadziłam terapię indywidualną, zajęcia psychoedukacyjne grupowe, grupowe zajęcia z relaksacji w połączeniu z wizualizacją, trening autogenny, praca z ciałem a także współprowadziłam zajęcia psychoedukacyjne dla osób pracujących w zakładzie chronionym.

Współtworzyłam i realizowałam projekt zatwierdzony przez Ministerstwa Zdrowia- „ Redukcja masy ciała i wzrost aktywności psychofiycznej podopiecznych (...)”.

W ramach projektu prowadziłam także warsztaty dla terapeutów pracujących z osobami chorującymi psychicznie.

Prowadziłam grupy praktykujące w Ośrodku ze Studium Medycznego nr.3 w Łodzi.

Obejmowałam kierownictwo nad turnusami wypoczynkowymi dla osób po kryzysach życiowych wraz z ich rodzinami.

Prowadziłam szkolenia dla osób niepełnosprawnych umysłowo z tematyki zdrowego stylu życia i psychologicznych aspektów nadwagi i otyłości.

Uczestniczyłam w rocznym stażu na oddziale S, w I Klinice Psychiatrycznej w Łodzi, oraz w grupie terapeutycznej dla osób współuzależnionych w Ośrodku Uzależnionych od Alkoholu w Łodzi.

Odbyłam terapię własną na Katedrze Psychoterapii, w Collegium Medicum, przy Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie(90 h), trening rozwoju osobistego w Gestalt w Krakowie ( 30 h ), trening intrapsychiczny i trening interpersonalny w Instytucie Postępowania Twórczego w Łodzi( 96 h ).

Gabinet Psychologiczny
mgr Beata Matys-Wasilewska
ZAKRES USŁUG

Udzielam pomocy psychoterapeutycznej osobom:

  • doświadczającym niepokoju, lęku, przygnębienia, depresji, obsesyjnych myśli (i innych tzw. dolegliwości nerwicowych);
  • doświadczającym różnorodnych dolegliwości fizycznych o niejasnej przyczynie(określanych jako psychosomatyczne);
  • poszukującym wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych;
  • mającym kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość;
  • przeżywającym konflikty i kryzysy w związkach partnerskich, małżeńskich i relacjach rodzinnych, będących w sytuacji trudnych rozstań lub rozwodów;
  • doświadczającym trudności w pracy, szkole, środowisku;
  • przeżywającym kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia;
  • będącym ofiarami nadużyć - przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej;
  • zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości;

Zapraszam do zapoznania się i skorzystania z następujących usług psychologicznych:

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna może mieć charakter porady psychologicznej lub interwencji kryzysowej.

W pierwszym przypadku rozmowa z psychologiem może okazać się bardzo pomocna w zrozumieniu siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób. Spojrzenie na problem z różnych perspektyw pozwala w obiektywny sposób przeanalizować różne warianty i ich konsekwencje zanim podejmiemy poważną decyzję życiową.

Interwencja kryzysowa dotyczy poważnej i trudnej sytuacji kryzowej, w której znalazła się osoba tj. problemy w rodzinie, w życiu towarzyskim, zawodowym i wymaga intensywnej pracy psychoterapeutycznej skierowanej na rozwiązanie problemu.

W obu przypadkach pomoc psychologiczna ogranicza się do kilku spotkań, trwających po 60 minut.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest metodą rozwiązywania problemów osobistych i leczenia zaburzeń emocjonalnych w trakcie kontaktu z terapeutą .

Proces psychoterapii obejmuje zwykle od kilku do kilkudziesięciu sesji terapeutycznych, zależnie od problemu i zastosowanej metody.

W pracy terapeutycznej głównie wykorzystuję techniki zawarte w podejściu psychodynamiczno-intgracyjnym, aczkolwiek sięgam do także do innych teorii oddziaływań psychoterapeutycznych, bazując na technikach psychodramy, psychorysunku, wizualizacji w połączeniu z relaksacją, treningu autogennego czy hipnozy.

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub dwoma spotkaniami wstępnymi (konsultacja). Następnie pacjent i terapeuta zawierają kontrakt terapeutyczny określający warunki uczestniczenia w terapii, cel (cele) terapii, częstotliwość spotkań, czas trwania terapii oraz jej koszt.

Czas trwania terapii wynosi przeciętnie kilka miesięcy (w przypadku bardziej złożonych problemów - maksymalnie kilkanaście). Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, jedno spotkanie trwa zwykle 60 minut.

  
© 2007 www.psycholodzy.pl